Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області
Напрямки діяльності Головного територіального управління юстиції

Перелік суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють державну реєстрацію нерухомості та бізнесу в Чернігівській області

Перелік суб’єктів державної реєстрації, які забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі

Реєстрація громадських формувань зі статусом юридичної особи через фронт-офіси

Євроінтеграція

Нормативно-правові акти Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Проекти рішень Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, що підлягають обговоренню

Доступ до публічної інформації

Звернення громадян

Фінансові ресурси

Запобігання і протидія проявам корупції

Представник уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Державні закупівлі

Регуляторна діяльність

Фотогалерея

Безоплатна правова допомога

Плани роботи та аналітична звітність

Роз’яснення, юридичні консультації

Методичні рекомендації

Кадрова робота та державна служба

Пошукова система Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Єдиний реєстр нотаріусів

Архів

Декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру керівництва Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Газета Юстиція Чернігівщини

Відкриті дані

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області

Головне територіальне управління юстиції оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вакансія Шлюб за добу Запрошуємо до роботи на посаді державного нотаріуса
Графік
Графік

Назад

Історичний екскурс

Становлення та розвиток органів юстиції на території Чернігівської області розпочинається з 08 квітня 1919 року, коли при виконавчому комітету Чернігівської губернської Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, на виконання декрету Ради народних комісарів (РНК) від 25.02.1919, був створений юридичний відділ. Юрвідділ наглядав за дотриманням законності і стежив за тлумаченням законів у дусі правосвідомості. Він мав бути обізнаними з усіма винесеними вироками і рішеннями в межах губернії, стежити за дотриманням строків на оскарження і реагувати на недоліки в судовій діяльності як під час процесу, так і після винесення вироку чи рішення. Відділ мав право делегувати для обвинувачення і захисту при розгляді судових справ своїх представників, оскаржувати рішення суду до вищої судової інстанції, вимагати перегляду рішень за нововиявленими обставинами, а якщо у вироках і рішеннях, які вступили в законну силу, вбачали відступ від духу законодавства або принципів правосвідомості, зобов'язаний був входити з поданням до Народного комісаріату юстиції (НКЮ).

Юридичні відділи повітових виконкомів і міських Рад подавали до обрання в установленому законом порядку кандидатури народних суддів і слідчих - до раднарсудів у межах повіту чи міста, а також судових виконавців, які обирались районними радами народних суддів. Крім того, вони складали списки народних засідателів для дільниць народного суду повіту чи міста, формували колегії обвинувачів і захисників, діяльність яких контролювали і спрямовували. Виправно-трудове перевиховання засуджених, контроль за діяльністю всіх органів юстиції в межах Чернігівської губернії, питання про достроковий відклик всіх підвідомчих судово-слідчих працівників, якщо вони не виправдали довір'я народу, — все це також належало до компетенції юридичного відділу Чернігівської губернської Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

14 вересня 1921 року ВУЦВК прийняв постанову "Про зміцнення авторитету органів юстиції", за якою губвиконкомам пропонувалось забезпечити відділи юстиції, ревтрибунали, ради народних суддів і народні суди кращими силами, направляючи сюди найбільш досвідчених і надійних спеціалістів, домагаючись усіма засобами, щоб судовим-і слідчим органам була надана цілковита можливість здійснювати покладені на них завдання. На засіданні президіума Губвиконкому Чернігівщини 03 жовтня 1921 року, Губвиконком дає доручення Губюсту щодо створення єдиної юрисконсультської комісії в м. Чернігові та його губернії, відкриття нотаріальних камер в Чернігові, Ніжині та Конотопі, затвердження програми курсів Червоного Права та пропонує всім виконкомам звернути серйозну увагу на значення юстиції в суспільному житті.

5 жовтня 1921 року ВУЦВК і РНК України затвердили положення про місцеві органи юстиції, котре внесло суттєві зміни в систему керівництва судами. Була, зокрема, сформована Чернігівська губернська рада народних суддів. На неї, крім розгляду касаційних скарг і протестів на вироки, рішення та ухвали народних судів, покладались і деякі функції судового управління: нагляд за діяльністю народних слідчих і судових виконавців, ревізії судово-слідчих і виконавчих органів, усунення народних суддів і слідчих при виявленні зловживань. За погодженням з губернським відділом юстиції вона інструктувала народних суддів щодо тлумачення чинного законодавства, роз'яснювала процесуальні норми тощо. Організаційний зв'язок ради народних суддів з відділом юстиції зміцнювало те, що голова ради був одночасно відповідальним співробітником органу юстиції.

Повноваження останніх були широкі і відповідальні, зокрема, в об'єднанні зусиль усіх місцевих органів у боротьбі зі злочинністю. 6 вересня 1922 року ВУЦВК прийняв постанову про ліквідацію губернських відділів і повітових бюро юстиції, в зв’язку з чим 1 жовтня 1922 року юридичний відділ Чернігівської губернської Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів припинив свою діяльність, а його функції були передані Губпрокуратурі та Губсуду. Витяг з резолюції пленуму Чернігівської губернської комісії незаміжніх селян (КНС) від 1922 року: «...Губернский Пленум констатирует налаженность работы органов юстиции, с удовлетворением отмечая введение института Прокуратуры в целях установления твердой революционной законности, установление надзора за всеми органами, агентами Власти и гражданами республики. Губернский Пленум считает необходимым всемерное поднятие авторитета Суда и следствия и оказание помощи Прокуратуре. Отмечая контактную работу Губпрокуратуры с Губернской КНС Губернский Пленум выражает пожелания Губпрокурору и Губкомисии достигнуть того же и на местах». У наступні роки політика щодо ролі органів юстиції постійно змінювалась, зокрема, припинення та відновлення їхньої діяльності, поновлення деяких функцій центрального апарату тощо.

Так, відповідно до постанови РНК УРСР від 27 грудня 1939 р. при Чернігівській обласній Раді депутатів трудящих було організовано управління Народного комісаріату юстиції (НКЮ), а з 1946 року - управління Міністерства юстиції УРСР Чернігівської обласної ради депутатів трудящих, на яке покладалось: опрацювання і подання до наркомату проектів штатів і кошторисів судових органів Чернігівської області, пропозицій про потрібну кількість народних судів та суддів і народних засідателів, які мали бути обрані, організація виборів народних суддів, контроль за роботою народних судів (дотримання строків, своєчасність звернення до виконання, направлення справ з касаційними скаргами і протестами на розгляд Чернігівському обласному суду, звітність перед виборцями та ін.) для вивчення і відповідного спрямування судової практики, а також виявлення неправильно вирішених справ і передача їх голові Верховного Суду УРСР, від якого залежало винесення протестів у порядку судового нагляду. Крім того, на управління НКЮ покладалось також керівництво діяльністю нотаріату та колегій захисників (останнього в обмеженому обсязі), контроль за роботою судових виконавців.

У зв'язку з організацією управлінь НКЮ був звільнений від функцій судового управління Чернігівський обласний суд. 8 жовтня 1956 року управління Міністерства юстиції УРСР Чернігівської обласної ради депутатів трудящих було ліквідоване, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 08.09.1956 та наказу Міністерства юстиції УРСР від 14.09.1956 а функції контролю за діяльністю народних судів і перевірку їх роботи покладено на Чернігівський обласний суд. Йому ж підпорядковано органи нотаріату, а призначення, звільнення та керівництво роботою судових виконавців віднесено до компетенції народних-суддів. У 1971 році, на виконання наказу Міністерства юстиції УРСР від 15 січня 1971 року, з метою підвищення рівня державного керівництва районними та міськими народними судами та іншими установами юстиції, підвищення рівня правової роботи в народному господарстві та подальшого вдосконалення законодавства і зміцнення законності був відновлений відділ юстиції виконавчого комітету Чернігівської обласної ради депутатів трудящих (з 1977 року - відділ юстиції виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних депутатів).

За наказом Міністра юстиції УРСР від 15.01.1971 № 40 в складі Чернігівського облвиконкому з 1971 року почав діяти відділ юстиції. Він підпорядковувався Міністерству юстиції УРСР та виконкому Чернігівської обласної Ради депутатів трудящих (з 1977 р. – виконкому обласної Ради народних депутатів). Відділ здійснював організаційне керівництво районними (міськими) народними судами, методичне керівництво правовою роботою в народному господарстві, методичне керівництво та координацію роботи державних органів та громадських організацій по пропаганді правових знань та роз’ясненню законодавства серед населення, керівництво нотаріатом та загальне керівництво адвокатурою. Головними завданнями відділу були: всемірне закріплення соціалістичної законності, охорона прав та законних інтересів державних, кооперативних, громадських організацій і громадян, удосконалення спільно з іншими державними органами діяльності по боротьбі зі злочинністю та усуненню причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень; організаційне керівництво районними та міськими народними судами, підвищення рівня цієї роботи, всемірне сприяння здійсненню мети правосуддя та задач суду при суворому дотриманні принципу незалежності суддів та підпорядкування їх тільки закону; удосконалення діяльності адвокатури, нотаріату та ін. підвідомчих установ та організацій; забезпечення підвідомчих відділу установ та нарсудів кваліфікаційними кадрами.

До обласного відділу юстиції у 1971-1975 р.р. входили: начальник відділу; заступник начальника відділу; старші консультанти та консультанти по судовій роботі; консультанти з правової роботи в народному господарстві, з нотаріату, адвокатурі та ЗАГСам; консультант по статистиці та спецроботі; консультант по кадрам; канцелярія; бухгалтерія.

У 1986 році згідно штатному розкладу до структури відділу входили: начальник відділу; заступник начальника відділу; сектор судової роботи; старший консультант по кадрам; старший консультант з правової пропаганди; старший консультант з правової роботи в народному господарстві; старший консультант по нотаріату та адвокатурі; старший консультант по координаційно-довідковій роботі; бухгалтерія та канцелярія. На виконання постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 20.09.1988 № 288 «О схеме управления народным хазяйством Черниговской области» та постанови бюро Компартії України та виконкому від 14.10.1988 № 208 з цього питання було прийнято рішення облвиконкому від 24.10.1988 № 214 про об’єднання відділу юстиції виконавчого комітету Чернігівської обласної Ради народних депутатів та відділу ЗАГСа облвиконкому в управління юстиції облвиконкому. На початок 1989 року структура управління юстиції Чернігівського облвиконкому була наступна: начальник управління; відділ організації роботи судів та кадрів; відділ правового виховання та правового обслуговування населення, підприємств та організацій; відділ запису актів громадянського стану; відділ бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення. У грудні 1989 року відділ організації роботи судів та кадрів реорганізовано у відділ організації забезпечення судової діяльності та кадрів юстиції.

На початок 1989 року управління юстиції мало наступні підвідомчі установи: обласний суд, 24 районних народних судів, 24 районні нотаріальні контори, міські нотаріальні контори та народні суди міст Ніжин та Прилуки.

В грудні 1991 у зв’язку з розпадом Радянського Союзу Міністерство юстиції СРСР, так само як і Міністерство юстиції УРСР, припинили своє існування. У цьому ж році Міністерство юстиції УРСР отримало назву Міністерство юстиції України.

З того часу Мін’юст України - є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 30.12. 1997 (із змінами і доповненнями).

З 1992 року управління юстиції стало підпорядковуватися Чернігівській обласній державній адміністрації. На кінець 1992 року до структури управління юстиції Чернігівської обласної державної адміністрації входили: начальник управління, відділ організації забезпечення судової діяльності та кадрів юстиції; відділ правового виховання та правового обслуговування населення, підприємств та організацій; відділ запису актів громадянського стану; відділ бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення.

На початок 1993 року структура управління юстиції була наступна: керівництво; відділ організаційного забезпечення діяльності судів та судово-правової реформи; відділ юридичної допомоги населенню, правової роботи в народному господарстві; відділ запису актів громадянського стану; фінансово-економічний відділ, матеріально-технічного забезпечення і капітального будівництва; відділ кадрів та загальний відділ. У 1993-1994 роках управлінню юстиції Чернігівської обласної державної адміністрації підпорядковувалось 26 районних судів, 22 районних ЗАГСа, 26 районних нотаріальних контор.

У відповідності з Указом Президента України від 18.05.1994 № 236/94 «Про управління юстиції Міністерства юстиції України» та згідно наказу Міністерства юстиції України від 19.05.1994 № 136/6 управління юстиції Чернігівської обласної державної адміністрації було реорганізовано в управління юстиції в Чернігівській області.

Структура управління на початок 1995 року була наступна: начальник управління; відділ організаційного забезпечення діяльності судів та судово-правової реформи; відділ юридичної допомоги населенню правової роботи в народному господарстві; відділ запису актів громадського стану; фінансово-економічний відділ матеріально-технічного забезпечення і капітального будівництва; відділ кадрів та загальний відділ. З вересня 1995 року відділ організаційного забезпечення діяльності судів та судово-правової реформи був перейменований у відділ організаційного забезпечення діяльності судів відділ кадрів та загальний відділ був реорганізований і створено два відділи – відділ кадрів і загальний відділ.

Управлінню юстиції в Чернігівській області підпорядковувались 26 міських і районних судів, 22 районних ЗАГСа, 27 районних нотаріальних контор. На кінець 1996 року до складу управління юстиції в Чернігівській області входили: начальник управління; відділ організаційного забезпечення діяльності судів; відділ реєстрації відомчих нормативних актів об’єднань громадян та правової освіти; відділ запису актів громадського стану; відділ бухгалтерського обліку і звітності; загальний відділ, до якого, як структурний підрозділ, входив сектор кадрів.

На виконання завдань, визначених Концепцією адміністративної реформи, затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 № 810/98 відбулось поетапне реформування органів реєстрації актів громадянського стану, яке полягало у створенні єдиної системи цих органів, підпорядкованих Міністерству юстиції України. Першим кроком, зробленим у напрямку реформування, була передача райдержадміністраціями відділів реєстрації актів громадянського стану до районних управлінь юстиції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1998 № 1618 „Про районні, районні у містах Києві та Севастополі відділи реєстрації актів громадянського стану”.

Другий етап реформування завершився прийняттям 11 січня 2000 року Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану”, яким передбачено підпорядкування всіх, тобто міських (міст обласного значення), районних та районних у містах відділів реєстрації актів громадянського стану відповідним управлінням юстиції.

З метою забезпечення реалізації зазначеного Закону Кабінетом Міністрів України 28 вересня 2000 року було прийнято постанову „Деякі питання відділів реєстрації актів громадянського стану”, а Мін’юстом видані накази від 09.11.2000 № 57/5 „Про утворення відділів реєстрації актів громадянського стану районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції” та від 10.11.2000 № 58/5 „Про затвердження зразків і опису гербових печаток відділів реєстрації актів громадянського стану районних у містах (міст обласного значення) управлінь юстиції”.

Таким чином, в 2000 році завершилось створення єдиної системи органів реєстрації актів громадянського стану на території Чернігівської області. Відділи реєстрації актів громадянського стану стали структурними підрозділами районних і міських управлінь юстиції.

Штатним розписом на 1999 рік були передбачені такі структурні підрозділи управління юстиції в Чернігівській області: керівництво; відділ організаційного забезпечення діяльності судів; відділ реєстрації відомчих нормативних актів об’єднань громадян та правової освіти; відділ реєстрації актів громадянського стану; відділ бухгалтерського обліку та звітності; відділ кадрів; відділ нотаріату.

Крім того, на виконання Закону України «Про державну виконавчу службу» та постанови колегії Мін’юсту України від 16.06.1998 № 6 в системі органів юстиції на території Чернігівської області було створено 26 відділів державної виконавчої служби, з яких 22 районних, 2 міських та 2 районні у м. Чернігові відділів відділ державної виконавчої служби, на які покладено обов’язки щодо своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень, передбачених законом. На відділ державної виконавчої служби Чернігівського обласного управління юстиції покладено функції контролю та організації діяльності зазначених відділів відділ державної виконавчої служби.

З 2000 року згідно Положенню про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.08.2000 № 36/5, управління юстиції в Чернігівській області отримало назву Чернігівське обласне управління юстиції Міністерства юстиції України.

На початок 2002 року відповідно штатного розпису Чернігівське обласне управління юстиції мало таку структуру: керівництво (начальник управління, перший заступник, три заступника начальника управління); відділ організаційного забезпечення діяльності судів; відділ державної виконавчої служби; відділ реєстрації актів громадянського стану; відділ реєстрації відомчих нормативних актів, об’єднань громадян та правової освіти; відділ загального та кадрового забезпечення; відділ нотаріату; відділ бухгалтерського обліку та звітності. Обласному управлінню юстиції у 2002 році були підпорядковані 26 районних (міських) судів, 26 районних (міських) управлінь юстиції і 28 державних нотаріальних контор.

31 грудня 2002 року Мін’юст України закінчив функцію адміністрування судів, з січня 2003 року вона перейшла до Державної судової адміністрації України, частково – до Ради суддів України та до Верховного Суду України. У зв’язку з цим у Чернігівському обласному управлінні юстиції було ліквідовано відділ організаційного забезпечення діяльності судів. Крім того, у зв’язку зі зміною структури управління юстиції наступні відділи були реорганізовані: відділ реєстрації відомчих нормативних актів, об’єднань громадян та правової освіти – у відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян; відділ загального та кадрового забезпечення – у відділ кадрової роботи та державної служби; відділ бухгалтерського обліку та звітності – у відділ планування, фінансування, звітності та контролю. З вересня 2003 року були створені відділ організаційного забезпечення, документування та контролю; відділ матеріально-технічного забезпечення та інформаційних технологій. З вересня 2004 року відділ організаційного забезпечення, документування та контролю реорганізовано у відділ по роботі зі зверненнями громадян, контролю та організаційного забезпечення, а також створено підрозділ примусового виконання рішень. Крім того, у назві відділів РАГС згідно з наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 № 42/5 слово «громадянського» замінено словом «цивільного». В області діяло 25 відділів реєстрації актів громадянського стану, в тому числі 22 відділи районних, 2 – міських управлінь юстиції та Чернігівський міський відділ обласного управління юстиції.

До 2004 року до складу Чернігівського обласного управління юстиції входили 22 районних, два міські, два районних у місті управління юстиції. У 2004 році Ніжинське та Прилуцьке районні і Ніжинське та Прилуцьке міські управління юстиції були ліквідовані та створені Ніжинське міськрайонне та Прилуцьке міськрайонне управління юстиції, а також були ліквідовані Деснянське та Новозаводське районні у м. Чернігів управління юстиції та утворено Чернігівське міське управління юстиції з Новозаводським та Деснянським відділами державної виконавчої служби. Крім того, Чернігівський міський відділ реєстрації актів цивільного стану Чернігівського обласного управління юстиції було реорганізовано у відділ реєстрації актів цивільного стану Чернігівського міського управління юстиції.

У 2005 році до системи органів юстиції області входили 23 районних, міське та два міськрайонні управління юстиції. В цьому ж році у зв’язку з реформуванням системи органів державної виконавчої служби у складі Міністерства юстиції України на базі органів державної виконавчої служби було утворено Департамент державної виконавчої служби як урядовий орган державного управління, до якого входили Державна виконавча служба Чернігівської області, державні виконавчі служби в районах області, у Деснянському та Новозаводському районах м. Чернігова.

До складу державної виконавчої служби Чернігівської області входили: керівництво (начальник, два заступника начальника); сектор організаційного забезпечення діяльності державної виконавчої служби; сектор господарського забезпечення; сектор аналітично-методичного забезпечення, статистичного обліку та представництва в судах; сектор кадрового забезпечення та державної служби; сектор планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; сектор діловодства та контролю; сектор внутрішнього контролю; відділ примусового виконання рішень. Гранична чисельність працівників державної виконавчої служби області всього складала 335,0 штатних одиниць: державна виконавча служба Чернігівської області – 38,0 штатні одиниці; територіальні органи державної виконавчої служби – 297 (195 – оперативного персоналу, 37 – спеціалістів та 65 – технічний персонал).

Відповідно організаційно-штатній структурі у 2006 році до Чернігівського обласного управління юстиції входили: керівництво управління (начальник управління, три заступника начальника управління-начальники відділів), відділ реєстрації актів цивільного стану; сектор нотаріату; відділ планування, фінансування, звітності та контролю; відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян; сектор матеріально-технічного забезпечення та інформаційних технологій; сектор кадрової роботи та державної служби; сектор по роботі зі зверненнями громадян, контролю та організаційного забезпечення. Гранична чисельність працівників органів юстиції всього складала 277,5 штатних одиниць: 38,0 – Чернігівське обласне управління юстиції; 157,5 - територіальні управління юстиції (82,5 – відділи РАЦС, 75,0 – управління юстиції); 82,0 – державні нотаріальні контори.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.01.2007 № 22/5 «Про реформування органів юстиції», Чернігівське обласне управління юстиції ліквідовано та утворено Головне управління юстиції у Чернігівській області. Державні виконавчі служби були ліквідовані та на їх базі створені відділи державної виконавчої служби в системі органів юстиції області.

Згідно наказу Міністерства юстиції України від 07.09.2011 № 2074/5 «Про структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та з питань банкрутства» в складі Головного управління юстиції у Чернігівській області, районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції було утворено структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України (реєстраційні служби). Також, згідно наказу Міністерства юстиції України від 07.09.2011 № 2074/5 «Про структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та з питань банкрутства» в складі Головного управління юстиції у Чернігівській області було утворено сектор з питань банкрутства.

До складу Головного управління юстиції у Чернігівській області входили: начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника управління; відділ нотаріату; відділ кадрової роботи та державної служби; відділ матеріально-технічного забезпечення; відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності; сектор правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації законодавства; сектор по роботі зі зверненнями громадян, контролю та організаційного забезпечення; сектор представництва інтересів держави в судах України; сектор з питань банкрутства; управління державної виконавчої служби, до якого входили відділ організації та контролю за виконанням рішень, відділ примусового виконання рішень, сектор аналітики та статистики; реєстраційна служба до якої входили відділ державної реєстрації актів цивільного стану, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, відділ державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

Головному управлінню юстиції у Чернігівській області були підпорядковані 20 районних: Бахмацьке, Бобровицьке, Борзнянське, Варвинське, Городянське, Ічнянське, Козелецьке, Коропське, Корюківське, Куликівське, Менське, Новгород-Сіверське, Носівське, Ріпкинське, Семенівське, Сосницьке, Срібнянське, Талалаївське, Чернігівське, Щорське, 2 мiськрайоннi: Ніжинське та Прилуцьке та одне Чернігівське міське управління юстиції. Як структурні пiдроздiли територiальних управлiнь юстицiї дiяли 23 реєстраційні служби, з яких 20 у складі районних, один у складі міського та 2 у складі міськрайонних, а також 25 відділів державної виконавчої служби, з яких 20 у складі районних, 2 - міськрайонних, 3 (Новозаводський, Деснянський та Центральний) - міського управлінь юстиції.

Для надання населенню нотаріальних послуг на території області було створено 27 державних контор та державний нотаріальний архів Чернігівської області. Крім цього, в районних та міських нотаріальних округах області приватну діяльність здійснювали 95 нотаріусів.

У 2014 році наказом Міністерства юстиції України від 06.10.2014 № 1645/5 «Про реорганізацію Новгород-Сіверського районного управління юстиції Чернігівської області» Новгород-Сіверське районне управління юстиції Чернігівської області було реорганізовано шляхом перетворення у Новгород-Сіверське міськрайонне управління юстиції Чернігівської області.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 30.01.2015 № 115/5 «Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України» Головне управління юстиції у Чернігівській області перейменовано у Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області.

У 2015 році до складу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області входили: начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби-начальник Управління державної виконавчої служби; заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації-начальник Управління державної реєстрації; відділ з питань нотаріату; відділ кадрової роботи та державної служби; Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення, до якого входили відділ матеріально-технічного забезпечення та відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; сектор реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти; відділ організаційної роботи, документування та контролю; сектор судової роботи та міжнародного співробітництва; відділ з питань банкрутства; Управління державної виконавчої служби, до якого входили відділ організації та контролю за виконанням рішень, відділ примусового виконання рішень, сектор аналітики та статистики; Управління державної реєстрації, до якого входили відділ державної реєстрації актів цивільного стану, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань; головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини; головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції; спеціаліст з внутрішнього аудиту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток ситеми надання безоплатної правової допомоги» та наказу Міністерства юстиції України від 01 березня 2016 року № 572/5 «Про ліквідацію територіальних органів юстиції» були ліквідовані 19 районних: Бахмацьке, Бобровицьке, Борзнянське, Варвинське, Городянське, Ічнянське, Козелецьке, Коропське, Корюківське, Куликівське, Менське, Носівське, Ріпкинське, Семенівське, Сосницьке, Срібнянське, Талалаївське, Чернігівське, Щорське, 3 мiськрайонних: Новгород-Сіверське, Ніжинське та Прилуцьке та одне Чернігівське міське управління юстиції. Відділи державної виконавчої служби та відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, міськрайоних та міського управління юстиції виведені зі складу вищезазначених управлінь юстиції та введені до складу Головного територіального управління юстиції у Чернігівської області на підставі наказу Міністерства юстиції України від 01.03.2016 № 569/5.

У 2016 році до складу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області входять: апарат Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області; 19 районних, 3 міськрайонних та 1 міський відділи державної реєстрації актів цивільного стану; 19 районних; 3 міськрайонних та 3 відділи міста Чернігів державної виконавчої служби. До апарату Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області входять: начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби-начальник Управління державної виконавчої служби; заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації-начальник Управління державної реєстрації; відділ з питань нотаріату; відділ кадрової роботи та державної служби; Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення, до якого входять відділ матеріально-технічного забезпечення та відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти, до якого входять відділ реєстрації нормативно-правових актів та відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти; відділ організаційної роботи, документування та контролю; сектор судової роботи та міжнародного співробітництва; відділ з питань банкрутства; Управління державної виконавчої служби, до якого входять відділ організації та контролю за виконанням рішень, відділ примусового виконання рішень, сектор аналітики та статистики; Управління державної реєстрації, до якого входять відділ державної реєстрації актів цивільного стану, відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань, відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів; сектор з питань запобігання і виявлення корупції; сектор зв’язків з громадськістю, головний спеціаліст з внутрішнього аудиту.

На сьогодні основними завданнями Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області є: реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації; забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); внесення на розгляд Мін'юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах; забезпечення роботи нотаріату; експертне забезпечення правосуддя; протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги); здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва; державна реєстрація нормативно-правових актів; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури; участь у підготовці юридичних кадрів; методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях, а також надання їм та органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства; організація роботи з кадрами в управлінні та підвищення їхньої кваліфікації; здійснення організаційного керівництва відділами державної виконавчої служби, а також керівництва відділами державної реєстрації актів цивільного стану з надання ними платних послуг, перевіряє їхню роботу; організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління та ін.

Для надання населенню нотаріальних послуг на території області функціонують 27 державних контор та Державний нотаріальний архів Чернігівської області. Крім цього, в районних та міських нотаріальних округах області приватну діяльність здійснюють 109 нотаріусів.

На даний час гранична чисельність працівників органів юстиції області всього складає 528,5 штатних одиниць: 454,5 - Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області; (113-апарат Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, 242,5 - відділи державної виконавчої служби, 99,0 – відділи державної реєстрації актів цивільного стану), 74,0 – державні нотаріальні контори.

Начальник управління

Трейтяк
Олег Миколайович

Органи та установи юстиції

Новини

Міністерство юстиції консультує

Зміни до статуту