Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області
Напрямки діяльності Головного територіального управління юстиції

Перелік суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють державну реєстрацію нерухомості та бізнесу в Чернігівській області

Перелік суб’єктів державної реєстрації, які забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі

Реєстрація громадських формувань зі статусом юридичної особи через фронт-офіси

Євроінтеграція

Нормативно-правові акти Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Проекти рішень Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, що підлягають обговоренню

Доступ до публічної інформації

Звернення громадян

Фінансові ресурси

Запобігання і протидія проявам корупції

Представник уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Державні закупівлі

Регуляторна діяльність

Фотогалерея

Безоплатна правова допомога

Плани роботи та аналітична звітність

Роз’яснення, юридичні консультації

Методичні рекомендації

Кадрова робота та державна служба

Пошукова система Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Єдиний реєстр нотаріусів

Архів

Декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру керівництва Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Газета Юстиція Чернігівщини

Відкриті дані

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області

Головне територіальне управління юстиції оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вакансія Шлюб за добу Запрошуємо до роботи на посаді державного нотаріуса
Графік
Графік

Назад


Відділ персоналу

 • Основними завданнями Відділу є:
 • реалізація державної політики з питань управління персоналом в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних конторах та державному нотаріальному архіві;
 • забезпечення здійснення начальником Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • забезпечення організаційного розвитку Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;
 • добір персоналу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;
 • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом в структурних підрозділах Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних конторах та державному нотаріальному архіві;
 • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  організовує роботу щодо розробки структури Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;

  розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

  вносить пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

  здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області з питань управління персоналом;

  контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, які затверджує начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

  проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

  вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних конторах, державному нотаріальному архіві, та вносить відповідні пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;

  приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

  розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

  надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

  за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Головному територіальному управління юстиції у Чернігівській області;

  разом з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;

  спільно з Управлінням фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області: організовує роботу щодо мотивації персоналу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних контор, держаного нотаріального архіву; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

  організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;

  здійснює планування професійного навчання державних службовців Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;

  узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;

  разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

  веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

  аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

  надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;

  обчислює стаж роботи та державної служби;

  здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області, а також контроль за додержанням законодавства про працю в державних нотаріальних конторах та державному нотаріальному архіві;

  розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

  організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

  ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

  оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

  забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державвних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

  здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

  формує графік відпусток персоналу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

  здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

  оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

  опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

  у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

  готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

  забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

  здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, завідувачами та державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу;

  забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області;

  забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

  здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області;

  розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

  веде Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" та надає інформацію з нього;

  проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

  Склад відділу персоналу:

  Посада Прізвища,  ім’я, по батькові Телефон та електронна пошта 
  Начальник Відділу Курганська Наталія
  Василівна
  (0462) 672 834
  kadry@cn.minjust.gov.ua
  Заступник начальника Відділу  Черняченко Олена
  Станіславівна
  (0462) 674 127
  kadry@cn.minjust.gov.ua
  Головний спеціаліст Пушенко Олеся
  Львівна
  (0462) 674 127
  Головний спеціаліст Ільїних Ірина
  Михайлівна
  (0462) 651 267
  Головний спеціаліст Дудко Анна
  Андріївна
  (0462) 778 215
  a.dudko@cn.minjust.gov.ua
  Головний спеціаліст Сердюк Ірина
  Анатоліївна
  (0462) 778 215
  Головний спеціаліст Рокач Євгенія
  Михайлівна
  (0462) 778 215
  Головний спеціаліст Бобруйко Інна
  Петрівна
  (0462) 674 127

Начальник управління

Трейтяк
Олег Миколайович

Органи та установи юстиції

Новини

Міністерство юстиції консультує

Зміни до статуту