Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області
Напрямки діяльності Головного територіального управління юстиції

Перелік суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють державну реєстрацію нерухомості та бізнесу в Чернігівській області

Перелік суб’єктів державної реєстрації, які забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі

Реєстрація громадських формувань зі статусом юридичної особи через фронт-офіси

Проекти рішень Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, що підлягають обговоренню

Нормативно-правові акти Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Доступ до публічної інформації

Звернення громадян

Фінансові ресурси

Запобігання і протидія проявам корупції

Представник урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Державні закупівлі

Фотогалерея

Регуляторна діяльність

Безоплатна правова допомога

Плани роботи та аналітична звітність

Роз’яснення, юридичні консультації

Методичні рекомендації

Кадрова робота та державна служба

Пошукова система Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Єдиний реєстр нотаріусів

Архів

Декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру керівництва Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Газета Юстиція Чернігівщини

Відкриті дані

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області

Прийом громадян посадовими особами Головного територіального управління юстиції у режимі відеоконференц-зв`язку

Головне територіальне управління юстиції оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вакансія Шлюб за добу Запрошуємо до роботи на посаді державного нотаріуса
Графік
Графік

Назад


Відділ з питань нотаріату

    1. Основними завданнями Відділу є:
    2. забезпечення роботи нотаріату;
    3. підвищення кваліфікації працівників нотаріату;
    4. забезпечення державного регулювання і нагляду у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
    5. здійснення в межах повноважень міжнародно - правового співробітництва.

Відповідно до покладених завдань Відділ:

1) організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення,

2) здійснює перевірку організації роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріусів, контролює дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства; контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

3) забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) контролює діяльність державного нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

5) визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його;

6) веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів;

7) контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

8) здійснює реєстрацію реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, що ведуться нотаріусами області;

9) забезпечує підписання книг обліку депозитних операцій, книг обліку особових рахунків депонентів, квитанційних книжок, що ведуться нотаріусами області;

10) готує подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

11) готує подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

12) за наявності підстав готує проекти наказів щодо зупинення, припинення діяльності нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

13) разом з управлінням фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області розробляє розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

14) контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

15) забезпечує ведення Єдиного реєстру нотаріусів;

16) здійснює аналітично – методичне забезпечення нотаріальної діяльності, вивчає, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення в межах своєї компетенції;

17) забезпечує надання методичної допомоги нотаріусам у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

18) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу - нотаріусам, адвокатам, особам, які надають юридичні послуги;

19) здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;

20) вносить пропозиції з питань регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами, адвокатами, особами, які надають юридичні послуги), та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

21) вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги) виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

22) готує інформацію для Міністерства юстиції України з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами, адвокатами, особами які надають юридичні послуги) та заходи, вжиті для їх усунення;

23) забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного (нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги) та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів;

24) одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги) інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

25) забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів, пов’язаних з оформленням спадкових прав, та виконання прохань про надання таких документів;

26) аналізує і узагальнює статистичну звітність державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів;

27) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою нотаріусів, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

28) організовує професійне навчання нотаріусів;

29) організовує надання нотаріусами правової допомоги з питань учинення нотаріальних дій;

30) організовує у встановленому порядку надання нотаріусами громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру.

Склад відділу з питань нотаріату:

< <

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна адреса
Начальник відділу Железняк
Оксана Олександрівна
(0462) 672 869
o.zhelezniak@cn.minjust.gov.ua
oblnotar@cn.minjust.gov.ua
Заступник начальника відділу Авраменко
Надія Миколаївна
(0462) 676 752
n.avramenko@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Труба
Наталя Віталіївна
(0462) 676 752
n.truba@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Баклажко
Наталія Олександрівна
(0462) 676 752
Головний спеціаліст Юрченко
Олег Миколайович
(0462) 676 746
Головний спеціаліст Оліфіренко Анастасія
Олександрівна
(0462) 676 746
Провідний спеціаліст Жукова
Тетяна Вікторівна
(0462) 676 746
Провідний спеціаліст Нестеренко Роман
Олександрович
(0462) 676 746

Начальник управління

Трейтяк
Олег Миколайович

Органи та установи юстиції

Новини

Консультує Міністр юстиції

Зміни до статуту