Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області
Напрямки діяльності Головного територіального управління юстиції

Перелік суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють державну реєстрацію нерухомості та бізнесу в Чернігівській області

Перелік суб’єктів державної реєстрації, які забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі

Реєстрація громадських формувань зі статусом юридичної особи через фронт-офіси

Євроінтеграція

Нормативно-правові акти Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Проекти рішень Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, що підлягають обговоренню

Доступ до публічної інформації

Звернення громадян

Фінансові ресурси

Запобігання і протидія проявам корупції

Представник уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Державні закупівлі

Регуляторна діяльність

Фотогалерея

Безоплатна правова допомога

Плани роботи та аналітична звітність

Роз’яснення, юридичні консультації

Методичні рекомендації

Кадрова робота та державна служба

Пошукова система Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Єдиний реєстр нотаріусів

Архів

Декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру керівництва Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Газета Юстиція Чернігівщини

Відкриті дані

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області

Головне територіальне управління юстиції оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вакансія Шлюб за добу Запрошуємо до роботи на посаді державного нотаріуса
Графік
Графік

Назад


Управління державної реєстрації

Основними завданнями управління державної реєстрації є:

  • Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;
  • Узагальнення та підготовка матеріалів для внесення до Головного територіального управління юстиції пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах, з метою внесення таких пропозицій на розгляд Мін'юсту;
  • Здійснення розгляду звернень фізичних та юридичних осіб у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;
  • Забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія) на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють діяльність у межах Чернігівської області.

Управління державної реєстрації відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, та підготовку пропозицій щодо його вдосконалення, з метою подання таких пропозицій до Головного територіального управління юстиції для подальшого їх внесення на розгляд Мін'юсту;
- забезпечує установлення та затвердження розмірів плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг;
- забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
- за дорученням Мін'юсту забезпечує представництво інтересів Кабінету Міністрів України, Мін'юсту під час розгляду справ у судах різних інстанцій, готує матеріали до розгляду цих справ;
- вживає заходів щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів для запобігання порушенням у цих сферах та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;
- здійснює відповідно до законодавства контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб
- підприємців; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;
- забезпечує надання методичної допомоги державним службовцям та працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану у визначених сферах діяльності;
- забезпечує здійснення організаційного керівництва відділами державної реєстрації актів цивільного стану з надання ними платних послуг, а також перевірок їхньої роботи;
- забезпечує складання та подання в установленому законодавством порядку звітів про державну реєстрацію актів цивільного стану;
- забезпечує розгляд матеріалів щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надання інформації про анульовані свідоцтва для оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту у випадках, визначених законодавством;
- забезпечує ведення обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію, зберігання цих бланків, а також зберігання других примірників книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території області, а також внесення у встановленому законодавством порядку відповідних змін до актових записів цивільного стану та повторне видання на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- забезпечує здійснення звірки відповідності підпису посадової особи та відбитка печатки районного, міського (міста обласного значення), міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції, проставлених на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, зразкам, наявним у справах Головного територіального управління юстиції, та засвідчення їх для консульської легалізації;
- забезпечує прийняття для проставлення апостиля офіційних документів, що видаються органами юстиції та судами, виписок та інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також документів, що оформляються нотаріусами України, та видачу їх з проставленим апостилем;
- забезпечує здійснення перевірки достовірності, належного оформлення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання за кордоном та їх засвідчення;
- забезпечує здійснення відповідно до законодавства державного контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;
- забезпечує здійснення відповідно до закону державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;
- організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;
- забезпечує доступ державних реєстраторів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, та вживає заходів щодо підготовки матеріалів для прийняття Головним територіальним управлінням юстиції рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених законом;
- забезпечує організацію розгляду Головним територіальним управлінням юстиції відповідно до закону скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації та підготовку необхідних матеріалів для подальшого прийняття Головним територіальним управлінням юстиції обов’язкових до виконання рішень;
- здійснює підготовку необхідних матеріалів для складання у встановленому законодавством порядку протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
- забезпечує здійснення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
- забезпечує ведення обліку надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;
- у випадках, передбачених законом, забезпечує організацію звернення Головного територіального управління юстиції до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду;
- забезпечує підготовку звітів щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;
- здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

Структура та склад Управління державної реєстрації:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна пошта
Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Хардіков
В’ячеслав В’ячеславович
(0462) 676 577
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Заступник начальника Управління
державної реєстрації-начальник Відділу
 
Заступник начальника Відділу Ющенко
Олена Анатоліївна
(0462) 775 131 vcs@cn.drsu.gov.ua
Головний спеціаліст Аксьон
Вікторія Вадимівна
(0462) 775 131
v.akson@cn.drsu.gov.ua
Головний спеціаліст Бей Олександра Олександрівна (0462) 67 80 01
vcs@cn.drsu.gov.ua
Головний спеціаліст Лобусова Лілія Вікторівна (0462) 775 131 vcs@cn.drsu.gov.ua
Головний спеціаліст Слєдовська
Оксана Іванівна
(0462) 678 033
vcs@cn.drsu.gov.ua
Головний спеціаліст Соловей
Тетяна Анатоліївна
(0462) 678 001
vcs@cn.drsu.gov.ua
Провідний спеціаліст Білевич
Олена Анатоліївна
(0462) 67 80 01
vcs@cn.drsu.gov.ua
Провідний спеціаліст Кочубко
Юлія Володимирівна
(0462) 67 80 01
vcs@cn.drsu.gov.ua
Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
Начальник Відділу Федчун
Світлана Вікторівна
(0462) 672 772
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Васильченко
Ірина Олександрівна
(0462) 775 034
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Москаленко
Ольга Олександрівна
(0462) 775 034
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Розсошко
Надія Іванівна
(0462) 775 034
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Заступник начальника Управління -
начальник Відділу
  (0462) 651 523
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Заступник начальника Відділу Онищенко
Дмитро Олександрович
(0462) 651 528
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Кушнір
Людмила Борисівна
(0462) 775 186
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Матвійчук
Анастасія Сергіївна
(0462) 775 186
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Фролова
Тетяна Анатоліївна
(0462) 651 528
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Шурда
Лідія Миколаївна
(0462) 651 528
info_udr@cn.minjust.gov.ua
Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
Начальник відділу Ромашко
Олена Олександрівна
(0462) 651 586
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Заступник начальника відділу Безрученко
Марія Вікторівна
(0462) 651 531
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Бабенко Тамара Віталіївна  (0462) 651 531
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Головний  спеціаліст Дударенко
Ірина Анатоліївна
(0462) 651 531
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Кузьма
Тетяна Геннадіївна
(0462) 651 531
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Медведєва
Інна Вікторівна
(0462) 644 007
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Мурзенок
Кристина Володимирівна
(0462) 651 531
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Сотова
Ольга Миколаївна
(0462) 651 531
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Провідний спеціаліст Алексієнко Анна Володимирівна (0462) 644 007
legaljust@cn.minjust.gov.ua
Провідний спеціаліст Костюченко
Юлія Миколаївна
(0462) 651 531
legaljust@cn.minjust.gov.ua

 

 

Начальник управління

Трейтяк
Олег Миколайович

Органи та установи юстиції

Новини

Міністерство юстиції консультує

Зміни до статуту